સુવિચાર

સુવિચાર :- -શિક્ષણ એ ચેતનાનો ફુવારો છે, સંવેદનાની ખેતી છે.ોચ્યા તેમાં કશું ઉગાડી ન શકો. - વર્ગનો પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલતી હોય છે. કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે. - ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. - કુવા હોય તો હવાડામાં આવે એ બરાબર છે પણ સાચું એ છે કે કુવામાં હોય એવું હવાડામાં આવે !

શુક્રવાર, 19 ઑક્ટોબર, 2012

ધોરણ ૬ થી ૮ ના તમામ વિષયના હેતુઓ


ધોરણ ૬ થી ૮ ના તમામ વિષયના હેતુઓ

(રામબાગ પ્રાથમિક શાળાના સૌજન્યથી અને નરેન્દ્રભાઈ ના બ્લોગ માંથી)
ફાઈલ જોવા માટે આ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરો.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો